دوره های برگزار شده

دوره های آموزشی میکروبیولوژی

sdfgsdfg wert wert9220

دوره مقدماتی میکروبیولوژی

 
 • کلیات میکروب شناسی
 • آشنایی با وسایل، تجهیزات و ابزار کار در آزمایشگاه میکروب شناسی
 • اصول کار در آزمایشگاه میکروب شناسی (تکنیک آسپتیک)
 • کاربرد انواع روش های استریلیزاسیون در آزمايشگاه میکروب شناسی
 • انواع و تقسیم بندی های محیط های کشت میکروبی
 • آماده سازی و استریل کردن انواع محيط هاي كشت ميكروبی
 • آموزش انواع روش های کشت رایج بر روی محیط کشت های میکروبی
 • جداسازی باکتری از خاک و سطوح مختلف
 • رنگ آمیزی باکتری ها
 • بررسی خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی باکتری ها
 • شمارش باکتری ها (کلنی کانت)
 • آموزش نحوه نگهداری و ذخیره سازی باکتری ها

کارگاه آموزشی ارزیابی خواص ضد باکتریایی ترکیبات مختلف با انواع تستهای میکروبیولوژی

 

– تعیین حداقل غلظت مهار کننده MIC ترکیبات ضد میکروبی به روش میکروتیتر پلیت

– تعیین حداقل غلظت مهارکننده ترکیبات ضد میکروبی به روش E-test

– تعیین حداقل غلظت کشنده MBC ترکیبات ضد میکروبی به روش Drop plate

– تعیین حساسیت به ترکیبات ضد میکروبی به روش انتشار از دیسک و چاهک پلیت

– مطالعه خاصیت هم افزایی ترکیبات ضد میکروبی به روش Checkerboard و محاسبه FICI

– سنجش کینتیک زمان مرگ (تست کارایی ترکیبات ضد میکروبی)

دوره آموزشی شناسایی باکتری ها به وسیله تست های بیوشیمیایی

 
 • معرفی و شناسایی خانواده انتروباکتریاسه، کلی فرم ها و کلی فرم های مدفوعی
 • آشنایی با تست های بیوشیمیایی IMViC، TSI و اوره و اکسیداز
 • معرفی استافیلوکوک ها و استرپتوکوک ها
 • آشنایی با تست های شناسایی استافیلوکوک ها و استرپتوکوک ها و تمایز آن ها از یکدیگر (کاتالاز، کوآگولاز، Dnase، مانیتول سالت آگار، انواع همولیز، بایل اسکولین و تست کمپ)

دوره آموزشی شناسایی باکتری ها به وسیله روش مولکولی PCR

 
 • آشنایی با روش های استخراج ژن از باکتری
 • آشنایی با اصول واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
 • استخراج ژنوم باکتری به روش ساده و کم هزینه
 • انجام PCR بر روی ژنوم استخراج شده باکتری
 • ژل الکتروفورز نمونه های PCR شده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا