آموزش پیشرفتهآموزش نانو

پلیمرهای رسانا 3 – خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی

پلیمرهای رسانا به عنوان نسل جدیدی از پلیمرهای سنتی، در مقاله «پلیمرهای رسانا1- معرفی و ساختار الکترونی» معرفی شدند و خواص الکترونی آن مورد بررسی قرار گرفت. گفته شد که این مواد، پلیمرهای مزدوجی با پیوندهای یگانه و دوگانه متناوب هستند که در اثر تحریک کوچک حرارتی یا نوری می‌توانند الکترون غیر مستقر و آزاد داشته باشند. همچنین در مقاله «پلیمرهای رسانا2- مبانی فیزیکی و روش‌های ساخت» تاکید شد که میزان رسانش الکتریکی پلیمرهای رسانا در حدی نیست که پاسخگوی بسیاری از کاربردهای نانوالکترونیکی شود و می‌بایست با دوپ کردن، رسانایی آنها را تقویت نمود. همچنین مرور کوتاهی بر روش‌های دوپ کردن این مواد و اثرات آنها بر رسانایی انجام شد. در مقاله حاضر، به بررسی مهم‌ترین خواص پلیمرهای رسانا و کاربردهای نانوالکترونیکی آنها پرداخته می‌شود و جایگاه این دسته مهم از مواد در حوزه الکترونیک به خوبی توصیف خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- خواص پلیمرهای رسانا
1-2- خواص الکتریکی
2-2- خواص مغناطیسی
3-2- خواص نوری
4-2- ترشوندگی
5-2- خواص مکانیکی
6-2- خواص جذب امواج
3- کاربردهای پلیمرهای رسانا
1-3- باتری‌های قابل شارژ
2-3- مدارهای مجتمع
3-3- حسگرها
4-3 نمایشگرهای الکتروکرومیک
5- نتیجه‌گیری

1- مقدمه

از بین کلیه مواد پلیمری، پلیمرهای مزدوج با پیوند‌های π بیشترین رسانایی الکتریکی را دارند و این رسانایی از پیوند‌های متناوب یگانه و دوگانه آنها ناشی می‌شود. با این حال، رسانایی این مواد در حد نیم‌رساناهای ذاتی بوده و برای استفاده موثر از آنها در کاربردهای مختلف، نیاز به تقویت آنها با استفاده از دوپ کردن نوع n یا p وجود دارد. این کار با افزودن اکسید کننده‌ها یا احیا کننده‌های مناسب انجام می‌شود. بسته به ترکیب شیمیایی، نوع دوپ کردن، و کانفورماسیون فضایی، پلیمرهای رسانا، خواص مختلفی از جمله خواص نوری، مغناطیسی، الکتریکی، فیزیکی و مکانیکی از خود نشان می‌دهند و می‌توان از آنها در کاربردهای مناسب استفاده کرد. در این مقاله سعی می‌شود که به مهم‌ترین خواص پلیمرهای رسانا پرداخته شود و جایگاه این مواد در حوزه‌های کاربردی به ویژه صنعت نانوالکترونیک مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

2- خواص پلیمرهای رسانا

در این بخش به مرور مهم‌ترین خواص پلیمرهای رسانا که منجر به کاربردهای گسترده آنها در ساخت ادوات نانوالکترونیکی شده است پرداخته می‌شود.

1-2- خواص الکتریکی

مشاهدات نشان می‌دهند که خواص الکتریکی پلیمرهای رسانا در چندین حالت می‌تواند تغییر یابد:

دوپ کردن: خواص الکتریکی پلیمرهای رسانا پس از دوپ کردن به طور  قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد و در بسیاری از مواقع، به رفتار فلزات نزدیک می‌شود. برای مثال، مشاهده شده است که رسانایی نانولوله‌های پلی آنیلین در اثر دوپ کردن به 100 برابر افزایش یافته است.
افزودن یک جزء نارسانا: اضافه کردن یک جزء نارسانا به نانوساختارهای پلیمری منجر به افت رسانایی الکتریکی آنها می‌شود. دلیل این امر، بسته شدن بخشی از مسیرهای رسانایی توسط جزء عایق است. برای نمونه، مقاومت الکتریکی پلی آنیلین دوپ شده با بتا نفتالین سولفونیک اسید در اثر افزودن ذرات اکسیدی Fe3O4 کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، با افزایش دما، رسانایی این مواد افزایش می‌باید. این رفتار شبیه رفتار نیم‌رساناهای غیرذاتی است.
افزودن یک جزء رسانا: افزودن جزئی با رسانایی الکتریکی بالا‌ ‌می‌تواند رسانایی الکتریکی پلیمرهای رسانا را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. برای مثال، مشاهده شده است که افزودن نانولوله‌های کربنی به پلی آنیلین، رسانایی آن را چندین برابر می‌کند. دلیل این امر این است که نانولوله‌های کربنی رسانا می‌توانند به عنوان پل‌های رسانایی بین حوزه‌های رسانا در پلیمر عمل کنند و مسیرهای هموارتری را برای عبور حامل‌های بار فراهم کنند.
افزودن نانوذرات فلزی: افزودن نانوذرات فلزی رسانا نیز می‌تواند موجب کاهش مقاومت الکتریکی پلیمرهای رسانا شود. برای نمونه، رسانایی الکتریکی نانولوله‌های پلی آنیلین- نقره به طور قابل توجهی بیشتر از پلی آنیلین دوپ شده با CSA است.

2-2- خواص مغناطیسی

افزودن ذرات مغناطیسی می‌تواند خواص مغناطیسی پلیمرهای رسانا را به طور کلی تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال، افزودن ذرات اکسیدی Fe3O4 به پلی‌آنیلین موجب تغییر رفتار مغناطیسی این پلیمر و ظهور خاصیت سوپرپارامغناطیس در آن می‌شود.

3-2- خواص نوری

پلیمرهای رسانا خواص نوری منحصر به فردی دارند و از آنها در ساخت ادوات نانوفوتونیک استفاده می‌شود. گفته می‌شود که پلیمرهای رسانا در صورتی که با ماده‌ای با خاصیت نوری خاص کامپوزیت شود می‌تواند خاصیت نوری آن جز را تقویت کند. برای مثال، رفتار نوری «سیستم‌های کامپوزیتی پلی آنیلین-CdS» بسیار شبیه به خاصیت نوری CdS است و وجود پلی آنیلین در کنار آن موجب تقویت شدت سیگنال‌های طیف فوتولومینیسانس آن می‌شود.

4-2- ترشوندگی

در حالت کلی، پلیمرهای رسانا آب دوست (hydrophilic) هستند. از طرف دیگر، می‌توان با دوپ کردن یک پلیمر رسانا با اسیدهای آبگریز (hydrophobic)، فیلم پلیمری آبگریز تولید کرد. همچنین می‌توان با کنترل ترکیب شیمیایی پلیمر رسانا، سطوحی تولید کرد که به راحتی از حالت آب دوست به آبگریز و بر عکس تبدیل شوند. برای مثال، ترشوندگی فیلم‌های پلی آنیلین تقویت شده با پلی آکریلونیتریل (PAN)، رفتار دوگانه‌ای از خود نشان می‌دهد.

5-2- خواص مکانیکی

خواص مکانیکی پلیمرهای رسانا طیف گسترده‌ای دارند اما اکثرا بنا به کاربردهای عملی، رفتار مکانیکی آنها را در حالت نانولوله بررسی می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهند که رفتار مکانیکی نانولوله‌های پلیمرهای رسانا به شدت به ابعاد وابسته است. به طور کلی، هر چه قطر خارجی نانولوله کوچکتر و ضخامت دیواره آن بیشتر باشد، استحکام مکانیکی آن بهتر خواهد بود.

6-2- خواص جذب امواج

پلیمرهای رسانا جاذب‌های مناسبی برای امواج الکترومغناطیسی با چگالی پایین هستند. برای مثال، نانوالیاف پلی آنیلین دوپ شده، خاصیت جذب امواج الکترومغاطیسی بهتری نسبت به پلی آنیلین دوپ نشده و کروی شکل دارد. مطالعات نشان می‌دهند که نانولوله‌های پلیمرهای رسانا می‌توانند به عنوان جاذب‌های ماکروویو با قدرت جذب بالا، وزن پایین و فرکانس گسترده مورد استفاده قرار گیرند.

3- کاربردهای پلیمرهای رسانا

به دلیل خواص منحصر به فرد، پلیمرهای رسانا جایگاه ویژه‌ای در صنعت نانوالکترونیک به خود اختصاص داده‌اند. در این بخش مرور کوتاهی بر این کاربردها خواهیم داشت.

1-3- باتری‌های قابل شارژ

شاید مهم‌ترین کاربرد پلیمرهای رسانا، استفاده از آنها به عنوان الکترود در باتری‌های قابل شارژ باشد. این الکترودها در مقایسه با الکترودهای فلزی، پایداری شیمیایی بالاتری دارند؛ زیرا یون‌های مربوط به فرآیند ذخیره‌سازی بار به جای آنکه توسط خود الکترود تامین شوند، از الکترولیت به دست می‌آیند. به همین دلیل، نرخ خوردگی و فرسایش الکترود‌های پلیمری بسیار پایین است. یکی از مهم‌ترین مثال‌ها در این زمینه، باتری‌های قابل شارژی هستند که از یک الکترود لیتیومی و یک الکترود پلیمری پلی پیرول ساخته می‌شوند. اساس عملکرد این باتری‌ها، انجام فرآیند اکسایش یا کاهش در پلیمر است که منجر به ذخیره‌سازی بار الکتریکی در آنها می‌شود. به عبارت دیگر، فرآیند شارژ شدن باتری، چیزی جز دوپ شدن پلیمر نیست. شکل 1 شمایی از سلول‌های شیمیایی با الکترود پلی پیرول را نشان می‌هد. در این باتری‌ها، از الکترولیتی استفاده می‌شود که یون‌های مثبت و منفی را خودش تامین می‌کند.الکترود پلیمری را به قطب مثبت باتری وصل می‌کنند تا در اثر اکسایش پلی پیرول، آنیون‌های موجود در الکترولیت برای حفظ تعادل بار الکتریکی، به سمت الکترود پلیمری سرازیر و وارد ساختار متخلخل این پلیمر شوند. به طور همزمان، یون‌های لیتیوم نیز به سمت الکترود منفی لیتیومی حرکت کرده و بر روی آن رسوب می‌کنند. به بیان روشن‌تر، طی شارژ شدن باتری، در الکترود لیتیومی، فرآیند احیای یون لیتیوم و در الکترود پلیمری، واکنش اکسایش یون ClOانجام می‌شود. بدین ترتیب، با ادامه این فرآیندها، باتری شارژ می‌شود و اختلاف ولتاژ بین دو الکترود به حدود 3 ولت می‌رسد. حال اگر این باتری برای مصرف، به یک مدار خارجی وصل شود، جریان به طور خود به خودی در آن برقرار می‌شود. در واقع، فرآیندی که در طول مصرف باتری (دشارژ شدن) اتفاق می‌افتد، اکسایش الکترود لیتیومی (یا همان جدا شدن الکترون‌ها از سطح آن و بازگشت یون‌های لیتیوم به محلول الکترولیت طبق واکنش LiLi++e) و احیای الکترود پلیمری (یا همان نفوذ یون‌های مثبت لیتیوم از الکترولیت به سمت الکترود پلیمری و نفوذ آنها به داخل بافت متخلخل پلیمر و احیای آن) است. می‌توان این فرآیند را به تعداد چرخه‌های مورد نیاز تکرار کرد. بهترین باتری‌های ساخته شده از پلیمرهای رسانا، اختلاف پتانسیلی معادل 3 ولت تولید می‌کنند و تا 300 بار نیز بدون افت اختلاف پتانسیل قابل شارژ و دشارژ هستند.

شکل 1. نمونه‌ای از باتری‌های قابل شارژ با پلیمر رسانای پلی‌پیرول [1].

ممکن است برای ساخت دو الکترود نیز از پلیمر رسانا استفاده شود. در این حالت، فرآیند دوپ کردن (doping) و دوپ زدایی (undoping) در دو پلیمر انجام می‌شود. برای مثال، می‌توان از پلیمر پلی استیلن (PA) با ترکیب (CH)x استفاده کرد. در این حالت، پلیمر PA هم به عنوان الکترود آند و هم الکترود کاتد مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، آنچه در حین فرآیند شارژ باتری در الکترولیتی حاوی+ Li و ClO-4 اتفاق می‌افتد، احیا یا دوپینگ نوع n (n-doping) همراه با جذب یون‌های لیتیوم مثبت در «الکترود منفی» و فرآیند اکسایش یا دوپینگ نوع p (p-doping) همراه با جذب یون‌های پرکولیت منفی در «الکترود مثبت» است. کلیه این واکنش‌های شیمیایی در فرآیند دشارژ باتری، برگشت‌پذیر هستند. شکل 2 شمایی از فرآیندهای یاد شده در حین شارژ و دشارژ شدن باتری‌های پلیمری پلی استیلن را نشان می‌دهد.

شکل 2. شمایی از فرآیندهای شارژ و دشارژ شدن باتری‌های مبتنی بر الکترودهای پلیمری پلی‌استیلن و الکترولیت LiClO4-PC. [2]

2-3- مدارهای مجتمع

یکی از کاربردهای پلیمرهای رسانا، استفاده از آنها به عنوان مسیرهای رسانایی در مدارهای الکترونیکی به جای سیم است. این کار با استفاده از فناوری پرینت مدارهای مجتمع انجام می‌شود. روش‌هایی مانند لیتوگرافی نیز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. می‌توان با دوپ کردن مسیرهای پلیمری و یا اعمال سیکل‌های حرارتی به آنها، میزان کریستالینیته (crystallinity) پلیمر را تغییر داده و رفتار رسانایی آن را تنظیم کرد. برای مثال مشاهده شده است که در مورد پلیمر رسانای پلی‌فنیلین سولفید (PPS)، دوپ کردن با ترکیب NOPF6 موجب تشکیل مناطق آمورف با رسانایی الکتریکی بالا و مناطق کریستالی با رسانایی پایین می‌شود و می‌توان با تنظیم ساختار پلیمر، رسانایی آن را مهندسی کرد.

3-3- حسگرها

امروزه پلیمرهای رسانا با پیوندهای π به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای صنعت ساخت حسگر مطرح هستند. اساس روش شناسایی و حس کردن در این حسگرها، «جذب و واجذب گونه‌های شیمیایی مورد نظر بر روی سطح لایه پلیمری و اندازه‌گیری تغییرات رسانایی الکتریکی آن» است. این تغییر در رسانایی الکتریکی ممکن است ناشی از فرآیند اکسایش- کاهش یا برهم‌کنش اسید-باز بین پلیمر و گونه‌های شیمیایی محیط مورد نظر باشد.
یکی از ساده‌ترین مثال‌ها برای حسگری، استفاده از یک فیلم پلیمری است که هر گاه در معرض گاز خاصی مانند NO2، NH3، و H2S قرار می‌گیرد دچار تغییر در رسانایی الکتریکی می‌شود. به عنوان مثال، اگر گاز NH3 در معرض پلیمر رسانایی از نوع p قرار بگیرد به عنوان عامل احیا کننده عمل می‌‌کند و منجر به افزایش ناگهانی مقاومت الکتریکی آن می‌شود. در مقابل، اگر گاز NO2 در تماس با حسگر مبتنی بر پلیمر رسانا قرار گیرد، به عنوان عامل اکسید کننده عمل می‌کند و منجر به افزایش رسانایی می‌شود. معمولاً اگر غلظت گازی که در معرض حسگر قرار می‌گیرد، یک دهم درصد از کل محیط پیرامون حسگر باشد، میزان تغییر رسانایی پلیمر رسانا برای گازهای NH3،  NO و H2S به ترتیب برابر 5/2، 8/8 و 2/6 درصد خواهد بود. بنابراین حساسیت حسگرهای پایه پلیمر به غلظت گاز بسیار بالا است.
از پلیمرهای رسانا برای تعیین غلظت یون‌های موجود در یک محلول نیز استفاده می‌شود. برای نمونه، از پلی استیلن (PA) می‌توان برای تعیین غلظت یون‌های NOدر محلول‌های اسیدی استفاده کرد. در این شرایط، تغییر در رسانایی الکتریکی این پلیمر، به حضور یون‌های نیترات نسبت داده می‌شود. انرژی یون‌های نیترات در محدوده ساختار نواری الکترون‌های π است.
از پلیمرهای رسانا می‌توان در ساخت حسگرهای نوترونی نیز استفاده کرد. اغلب فیلم نازکی از پلیمر پلی استیلن در حالت ترانس (trans-PA) برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. اساس شناسایی در این حسگرها، تغییر رسانایی الکتریکی پلیمر در اثر خروج پروتون از ساختار آن در اثر بمباران پلیمر توسط نوترون‌های پرانرژی است. به بیان دیگر، افزایش در رسانایی الکتریکی به طور مستقیم به میزان پرتو نوترونی تابیده شده به فیلم پلیمری نسبت داده می‌شود.

4-3 نمایشگرهای الکتروکرومیک

مواد الکتروکرومیک به موادی گفته می‌شود که با اعمال یک ولتاژ یا میدان الکتریکی، خواص نوری آنها تغییر کرده و نهایتاً رنگ ظاهریشان عوض می‌شود. با حذف این ولتاژ یا میدان الکتریکی، رفتار نوری این مواد به حالت اولیه خود بر می‌گردد. پدیده الکتروکرومیک به «فرآیندهای اکسایش و کاهش» در حین اعمال میدان الکتریکی کوچک نسبت داده شده است. مواد متداول برای این کاربردها عبارتند از: ZnO، WO3، NiO TiO2 و V2O5. در این بین، پلیمرهای رسانا به دلیل انجام فرآیندهای اکسایش- کاهش در اثر اعمال ولتاژ، می‌توانند به عنوان نمایشگرهای الکتروکرومیک مورد استفاده قرار گیرند. از مهم‌ترین این پلیمرها می‌توان به پلی آنیلین (PANI)، پلی(4،3، اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن) (PEDOTs) اشاره کرد. در این مواد، به  دلیل اکسایش و کاهش شیمیایی، رنگ پلیمر عوض می‌شود و از آنها می‌توان به عنوان نمایشگر استفاده کرد.

5- نتیجه‌گیری

در این مقاله، مهم‌ترین خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرهای رسانا مرور شدند و مبنای به وجود آمدن این ویژگی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. گفته شد که می‌توان با افزودن اجزای رسانا یا نانوذرات فلزی به پلیمرهای رسانا و دوپ کردن آنها، رفتار الکتریکی این مواد را بهبود بخشید. همچنین، کامپوزیت کردن پلیمرهای رسانا با مواد مغناظیسی و نوری می‌تواند خاصیت آنها را به شدت تقویت کند. پلیمرهای رسانا بسته به طیف وسیعی از خواص مکانیکی، الکتریکی، نوری و جذب امواج، در مهم‌ترین کاربردهای حوزه نانوالکترونیک قابل استفاده هستند. از اصلی‌ترین این کاربردها می‌توان به «باتری‌های قابل شارژ»، «نمایشگرهای الکتروکرومیک» و «حسگرها» اشاره کرد. اساس همه این کاربردها، فرآیند اکسایش و کاهش گونه‌های پلیمری است. نیروی محرکه فرآیند اکسایش- کاهش در حسگرها، جذب یا واجذب گونه‌های شیمیایی موجود در محیط، در نمایشگرهای الکتروکرومیک، اعمال میدان الکتریکی کوچک و در باتری‌های قابل شارژ، اختلاف ولتاژ به وجود آمده بین دو الکترود است.


منابـــع و مراجــــع


۱ – مهدی غفاری، امین میرزائی، «پلیمرهای مزدوج: معرفی و کاربردها»، فصلنامه علمی- ترویجی، سال پنجم، شماره 1، صفحات 71-58، سال چاپ 1394.
۲ – Chilton, John A.,M. Goosey, eds. Special polymers for electronicsoptoelectronics. Springer Science & Business Media, 2012.
۳ – Das, Tapan K.,Smita Prusty. “Review on conducting polymerstheir applications.” Polymer-Plastics TechnologyEngineering 51.14 (2012): 1487-1500.
۴ – Facchetti, Antonio. “π-Conjugated polymers for organic electronicsphotovoltaic cell applications.” Chemistry of Materials 23.3 (2010): 733-758.
۵ – Schwartz, Benjamin J. “Conjugated polymers as molecular materials: How chain conformationfilm morphology influence energy transferinterchain interactions.” Annual review of physical chemistry 54.1 (2003): 141-172.
۶ – Hummel, Rolf E. Electronic properties of materials. Springer Science & Business Media (2011).
۷ – بهزاد پورعباس، علی اکبر انتظامی، «سولیتون، پلارون و بی پلارون در پلیمرهای رسانا»، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال چهارم، شماره چهارم، صفحات 257-247.
۸ – میلاد پورنقشبند، نوید نصیری‌زاده، «مروری بر پلیمرهای رسانا و بررسی عملکرد الکترون نوار ممنوعه و در افزایش راهکارهای افزایش رسانایی پلیمرهای رسانا به روش دوپه کردن»، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا