آموزش پیشرفتهآموزش نانو

نانوذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی

ویژگی‌ها و مزایای منحصر به فرد نانو ذرات مغناطیسی برتری این ذرات به عنوان عوامل کنتراست در تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) را موجب می‌شود. اساس کار MRI بر پایه بر هم‌کنش بین میدان مغناطیسی و پروتون‌های بافتی می‌باشد. بررسی‌ها نشان داده است که استفاده از نانوذرات مغناطیسی در MRI، کنتراست بهتری از تصاویر را به همراه دارد و امکان تصویربرداری در سطوح سلولی و ملکولی را فراهم می‌کند. در این مقاله توضیح مختصری از نحوه عملکرد MRI داده شده است، هم چنین مقایسه‌ای بین نانوذرات مغناطیسی و سایر عوامل کنتراست انجام شده است و علت برتری و افزایش کنتراست حاصل از نانوذرات مغناطیسی بحث شده است و در ادامه توضیحات کلی در مورد ساختار ذرات استفاده شده، داده شده است.
این مقاله شامل سرفصل‌های زیر می‌باشد.
 1.  تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)
 2. مزایای MRI
 3. معایب عوامل کنتراست معمول در MRI
 4. محاسن نانوذرات مغناطیسی به عنوان عوامل کنتراست
 5. ویژگی‌های مورد نیاز برای نانوذرات در تصویربرداری مغناطیسی
 6. عوامل مؤثر در ویژگی‎‌های ذرات
 7. روش تهیه نانوذرات مغناطیسی به منظور استفاده در MRI
 8. انواع نانوذرات مغناطیسی برپایه SPIO
 9. نحوه انتقال نانوذرات مغناطیسی به بافت‌ها
 10. تشخیص الیگونکلئوتید
 11. نتیجه‌گیری

1- تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

(MRI (magnetic resonance imaging یک ابزار قدرتمند پزشکی در زمینه تشخیص می‌باشد [1]. استراژی اصلی برای درمان بیماری‌ها در تشخیص سریع آن‌ها می‌باشد و هرچه بیماری در مراحل ابتدائی‌تر شناسایی شود امید به درمان موفقیت‌آمیز آن بیشتر است. MRI بر پایه پدیده رزونانس مغناطیسی هسته همراه با عامل کنتراست مناسب، امکان تشخیص زودهنگام سرطان وانواع بیماری‌ها را فراهم می‌آورد [2].

1-1 اصول کنتراست MRI

در MRI یک میدان مغناطیسی قوی بکار می‌رود که ممان‌های مغناطیسی پروتون در نمونه را هم جهت می‌کند و یک مغناطیس‌پذیری به بزرگی M0 در راستای محور z (Mz) تولید می‌کند (شکل 1). یک پالس فرکانس رادیویی(RF) در فرکانس تشدید و با قابلیت انتقال انرژی به پروتون، با چرخش ممان‌های مغناطیسی پروتون‌ها، باعث دور شدن آن‌ها از محور Z و قرار گرفتن آن‌ها در زاویه‌ای می‌شود که زاویه فلیپ نام دارد. انتخاب زاویه فلیپ وابسته به توالی تصویر‌برداری اعمالی می‌باشد، اما عموماً در صفحه عرضی (صفحه xy) قرار می‌گیرد و باعث مغناطیس‌پذیری خالص  Mxyمی‌شود. با برداشتن RF ممان‌های مغناطیسی پروتون به حالت اول (تعادل) آسایش می‌یابند[3و4].
شکل1- رزونانس مغناطیسی برای تجمعی از پروتون‌ها با گشتاور مغناطیسی شبکه m در حضور میدان مغناطیسی خارجی B0
کنتراست MRI در بافت‌های نرم به علت تفاوت در دانسیته پروتون، زمان آسایش اسپین- شبکه و زمان آسایش اسپین- اسپین پروتون ایجاد می‌شود[4].
از آنجایی که بین محتوای آب اندام‌ها و بافت‌ها تفاوت وجود دارد، و همچنین در خیلی از بیماری‌ها روند آسیب‌رسانی منجر به تغییر در محتوای آب می‌شود، این روش تصویر‌برداری بطور وسیع در پزشکی بکار برده می‌شود[1]. دستگاه MRI لوله‌ای است که بوسیله آهنربای دایره‌ای شکل دواری احاطه شده است (شکل2). این آهنربا میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند. در اینجا امواج رادیویی با طول موج‌های متفاوت سطح نمونه را اسکن می‌کنند.
شکل2- نمایی از دستگاه MRI

2-مزایای MRI

 • غیر هجومی است
 • رزولوشن فضایی بالایی دارد
 • توانایی توموگرافی چند بعدی دارد و مشکل آن حساسیت پایین می‌باشد.

3- معایب عوامل کنتراست معمول در MRI

 • سمیت: منگنز آزاد مشکلاتی در سیستم‌های مختلف بدن از جمله قلبی عروقی، سیستم عصبی مرکزی، ریه، کبد، سمیت روی تولیدمثل و جنین را بدنبال دارد و گادولونیوم سمیت زیادی بر عملکرد کلیه دارد [5].
 • زمان حضور در بدن بسیار کوتاهی دارند که بررسی را مشکل می‌کند.
 • توانایی مشخص کردن کامل بافت ملتهب اترواسکلروزیس، متاستاز سرطان و نشان دادن مراحل بهبود حاصل از درمان را ندارد.
 • این عوامل عملکرد منفردی دارند و قابلیت‌های دیگر مثل انتقال دارو را ندارند [5].

4- محاسن نانوذرات مغناطیسی به عنوان عوامل کنتراست

 • سمیت پایینی دارند و زیست سازگارهستند مثلاً در استفاده ازآهن اکسید چون مقدار آن نسبت به آهن بدن بسیار کمتر است طبق مکانیسم‌های هموستاتیک آهن فیزیولوژیک متابولیزه می‌شود و تغییر چندانی در میزان آنزیم‌های کبدی و استرس اکسیداتیو به همراه ندارد (شکل3) وعلاوه بر این استفاده از پوشش روی سطح سمیت آن را کمتر می‌کند.
 • مدت زمان حضور بالایی در خون دارند و با استفاده از پوشش در سطح می‌توان کلیرانس ذرات را به تعویق انداخت و مدت زمان حضور خونی را افزایش داد.
 • توانایی حمل انواع دارو‌های هیدروفوب مثلpaclitaxel ,doxorubicin به بافت را نیز دارند (شکل3)
شکل3- امکان همراهی دارو با نانو ذرات
 • کنتراست خوبی دارند [5]. شکل 4 کنتراست بهتر در تصاویر با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی را نشان می‌دهد.
شکل 4 – کنتراست خوب تصاویر حاصل از نانوذرات مغناطیسی
اگرچه حدود 45 سال است که ازذرات آهن اکسید به عنوان عامل کنتراست استفاده شده است اما توسعه سنتز و پوشش نانو ذرات مغناطیسی در دهه اخیر افزایش کاربرد‌های آن‌ها را در مطالعات زیستی از جمله ادغام خونی، به عنوان عوامل کنتراست اختصاصی سلول و بافت در تصویربرداری مغناطیسی، ردیابی سلولی و تشخیص بیوملکول‌ها ممکن ساخته است.

5- ویژگی‌های مورد نیاز برای نانوذرات در تصویربرداری مغناطیسی

 • گشتاور بالا و یکنواختی سوپرپارامغناطیسی
 • پایداری کلوییدی بالا در شرایط فیزیولوژیک (غلظت بالای نمک، تغییرات pH)
 • توانایی گریز از سیستم رتیکلواندوتلیال
 • سمیت پایین و زیست‌سازگاری بالا
 • قابلیت عملکردی شدن برای اتصال به گونه‌های فعال زیستی مثل پروتئین و نوکلئیک اسید [1].

6- عوامل مؤثر در ویژگی‎‌های ذرات

کیفیت و ویژگی‌های مورد نیاز برای نانوذرات به عنوان عوامل کنتراست، به مواد هسته‎ای ذرات، توزیع اندازه ذره‎ای، بار سطحی ذرات، پایداری در محلول آبی و مایعات فیزیولوژیکی، شیمی فضایی نانوذرات، خواص مغناطیسی مطلوب و خصوصیات شیمیایی مولکول‎‌های عملگر در سطح ذرات بستگی دارد [1و2].

1-6- اندازه ذرات

آزمایشات نشان می‌دهد قطر نانوذرات مغناطیسی بر روی میزان تشدید سیگنال و نیمه‌عمر ذرات در بدن مؤثر است. بررسی‌ها نشان داده است که ذرات با قطر 10 نانومتر نیمه‎عمر بیشتری نسبت به ذرات با قطر 30 و بزرگ‌تر دارند [3]. شکل 5 ارتباط سایز و شدت سیگنال را نشان می‌دهد [3].
شکل 5- ارتباط بین اندازه ذره و شدت سیگنال
از طرف دیگر بررسی‌ها نشان داده است که ذرات با قطر 10 نانومتر نیمه‎عمر بیشتری نسبت به ذرات با قطر 30 و بزرگ‌تر دارند [٣].

2-6- دسته‌بندی ذرات

نانوذرات مغناطیسی بر اساس قطر کلی آن‌ها که شامل هسته و پوشش است، دسته‎بندی می‌‎شوند:
 • SPIO‌های دهانی با سایز بین 300 nm و µ 3/5 که از طریق مسیر دهانی مصرف می‌شوند و غالباً در جهت تصویربرداری سیستم گوارشی به کار ‌می‌روند.
 • SPIO‌های استاندارد (SSPIO) با اندازه nm 150-60
 • SPIO‌های خیلی کوچک (USPIO) با اندازه حدود nm 100-40
 • نانوذرات مونوکریستال آهن اکسید MION که زیرمجموعه USPIO است با سایز حدود nm 30-10
 • ذرات بزرگ‎تر از nm 50 که شامل کریستال‎‌های چندگانه هستند.
ذرات با سایز کمتر از nm 50 در کار‌های تصویربرداری مولکولی در شرایط درون‌تن استفاده می‌‎شود، بنابراین SPIO‌ها تمام انواع MIONT، USPIO و CLIO (MION‌هایی که با پوشش دکستران اتصال متقاطع دارند) را شامل می‌شوند [4].

7– روش تهیه نانوذرات مغناطیسی به منظور استفاده در MRI

در روش‌های مرسوم ساخت نانوذرات از جمله میکروامولسیون و سل – ژل، کنترل دقیقی روی اندازه و یکنواختی اندازه وجود ندارد. نانوذرات کریستالیتی نسبتاً ضعیفی دارند و ترکیبات شیمی فضایی گسترده‌ای دارند. در مقابل، روش‌های با شرایط بدون آب و دمای بالا، کنترل اندازه بهتری را نشان می‌‎دهند، تک کریستال‌‌های زیادی تولید می‌کنند و شیمی فضایی خوبی دارند. تنها مشکل این روش‎‌ها حلالیت کم در آب است؛ بدین منظور از پوشش‌های مختلف استفاده می‌کنند [1].
انواع پوشش برای افزایش زیست‌سازگاری، تغییر بار سطحی ذرات، افزایش نیمه‌عمر آن‌ها در خون و بهبود عملکرد و اختصاصیت ذرات استفاده می‌شود [2]. انواع پوشش‌ها (جدول1) از جمله لیگاند‌های دو عاملی، پلیمری، سیلوکسان (siloxane)، می‌سل‌های فسفولیپیدی پگیله شده (که این ذارت توانایی اتصال به پپتید‌های Tat برای نشانه‌گذاری سلولی را دارند) و در بعضی مواقع از 2,3-dimercaptosuccinic acid (DMSA) استفاده می‌‎شود (شکل6).

شکل 6- SPIO با پوشش DMSA
برای بهبود زیست‌سازگاری نانوذرات سوپرپارامغناطیس (SPM) برپایه اکسید آهن، ذرات را با پلیمری از دکستران پوشش می‌دهند که بعد از درمان توسط کبد به راحتی دفع می‌شود [2].

جدول 1- انواع پوشش‌های استفاده شده در SPIO 6

مواد پوشش مزایا
Dextran نیمه‎عمر پلاسمایی بالا
Polycarboxymethyl dextran کاهش قطر، افزایش نیمه‎عمر پلاسمایی
Polyvinyl alcohol نیمه‎عمر طولانی در پلاسمای خون
Starches زیست‌سازگاری، دسترسی زیستی و پایدار نگه داشتن pH, همراه با قابلیت تغییر سطحی
PMMA حامل دارورسانی مغناطیسی
PLGA پوشش زیست‌سازگار تأیید شده توسط سازمان غذا و دارو
PAM ماتریکس با قابلیت به دام انداختن ذرات چندگانه
PEG افزایش نیمه‌عمر در پلاسمای خون، قابلیت تغییر شیمیایی سطح
PEG-lipid پوشش نازک و الحاقات زیستی در دسترس
Silane واکنش نسبت به الکل و عوامل جفت‎شدگی سیلان نشان می‌دهد
Silica پوشش خنثی و زیست‎سازگار
Citric,gluconic,oleic هسته SPIO بزرگ با پوشش نازک از ترکیب ارگانوفیلیک
یکی از پوشش‌هایی که برای افزایش آب‌دوستی نانوذرات آهن اکسید استفاده شده است، سیلیکا است که مشکل آگلومره شدن در خون را دارد که به همین دلیل به جای آن از دکستران استفاده کرده‌اند که پایداری بیشتری در شرایط فیزیولوژیکی دارد و به این تربیت انواع اشکال SPIO‌ها ساخته شد.

8- انواع نانوذرات مغناطیسی برپایه SPIO

8-1-  نانوذرات آهن اکسید تک کریستال (MION) و آهن اکسید به صورت کراس لینک شده (CLIO)

دیده شده که ذرات آهن اکسید کوچک‌تر که شامل آهن اکسید مونوکریستال (MION) یا آهن اکسید کراس لینک شده (CLIO) با پوشش دکستران هستند، نیمه‌عمر بیشتری داشته و قابلیت بیشتری برای اتصال به مولکول‎‌های فعال زیستی دارند، بنابراین برای کاربرد‌های پزشکی در شرایط درون‌تن کارایی بهتری دارند. در این ذرات اندازه مرکز آهن اکسید 2.8nm و اندازه با پوشش دکستران حدود 10nm-30nm است [1].

8-2-  مگنتو فریتین

فریتین یک پروتئین ذخیره‌کننده آهن در بدن است که دارای هسته فری هیدراته 6 نانومتری (5Fe2O3-9H2O) و پوسته پلی پپتیدی آپوفریتین است (شکل7). مگنتوفریتین در تصویربرداری نیز استفاده می‌شود و مقدار آسایش‌پذیری T2 حدود L mmol-1 s-1 157 دارد و انتظار می‌رود زیست‌سازگاری و پایداری کلوئیدی بالایی در خون داشته باشد. اما نتایج، پاک‌سازی کمتر از 10 دقیقه را برای این ذرات نشان می‌دهد، زیرا توسط سیستم رتیکلواندوتلیال به کبد، طحال و گره‌های لنفی ‌می‌روند و بنابراین برای تصویربرداری این اندام‌ها گزینه مناسبی هستند ولی برای تصویربرداری مولکولی مناسب نیستند [1].
شکل 7- مراحل آماده‌سازی مگنتوفریتین1- خارج کردن فری هیدارت از فریتین و تشکیل آپوفریتین2- جایگذاری نانوذرات مغناطیسی در آپوفریتین و مگنتوفریتین تشکیل می‌شود

8-3- مگنتودندریمر

ساختار چند عملکردی به واسطه گروه‎‌های انتهایی و منفذ واحد، دندریمر‌ها را برای حمل دارو در دارورسانی مطلوب کرده است، که به طور مشابه می‌توانند حامل نانوذرات مغناطیسی نیز باشند؛ این ذرات خواص مغناطیسی بیشتری را نشان می‌دهند و به راحتی بدون نیاز به عامل انتقالی به داخل سلول نفوذ می‌کنند (شکل 8)[1].
شکل8- مگنتودندریمر

9- نحوه انتقال نانوذرات مغناطیسی به بافت‌ها

1-9- انتقال غیرفعال

در انتقال غیرفعال قطر هیدرودینامیک و بار سطحی SPIO‌ها (که از فاکتور‌های وابسته به مواد پوشاننده سطح است)، زمان گردش خون نانوذرات، دسترسی به بافت، اپسونیزاسیون و میزان برداشت سلولی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

2-9- انتقال فعال پروب‌های سوپرپارامغناطیس

وقتی اندازه ذرات کوچک باشد از سیستم‌های فاگوسیتی فرار می‌کند به همین دلیل از این ذرات به همراه مارکر‌های اختصاصی، برای انتقال هدفمند استفاده می‌کنند(شکل 9)[1]. انتقال هدفمند نسبت به حالت غیر فعال برتری دارد زیرا هم باعث افزایش کنتراست می‌شود و هم توانایی تشخیص ملکولی را پیدا می‌کند که علاوه بر اطلاعات فیزیولوژیکی، بینشی از مکانیسم ملکولی را فراهم می‌کند ومنجر به تشخیص سریعتر و دقیق‌تر می‌شود. تصویربرداری التهاب، انفارکتوس، آنژیوژنز، آپوپتوز، بیان ژن و سرطان با این روش تا به حال انجام شده است.
شکل 9- انتقال فعال نانوذرات مغنا طیسی بر اساس قرار دادن آنتی‌بادی مربوط به مارکر بیماری بر سطح

 1-2-9- تصویربرداری قلبی-عروقی

علاوه بر فراهم آمدن امکان تشخیص آپوپتوز (مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی) و تصویربرداری ملکولی، امکان تشخیص زود هنگام بیماری‌های قلبی عروقی مختلف از جمله آترواسکلروزیس، ترومبوز و نقایص میوکارد فراهم می‌شود.
از نانوذرات آهن اکسید تک کریستال (MION ) متصل شده با آنتی میوزین براساس جاذبه الکتروستاتیکی و یا کوالانتی بین گروه‌های لیزین آنتی‌بادی و گروه‌های هیدروکسیل سطحی فعال شده بوسیله پتاسیم پریودات در جهت تشخیص انفارکتوس قلبی استفاده می‌شود. (شکل 10)
https://nanojih.ir/wp-content/uploads/2023/05/big_20201029_175847_0.jpg
شکل 10- تشخیص بهتر انفارکتوس قلبی به کمک تصویربرداری با نانوذرات مغناطیسی

2-2-9- التهاب

برای بررسی بافت‌های ملتهب نیز با اتصال آنتی‌بادی پلی کلونال ایمونوگلوبولین انسانی به سطح SPIO امکان شناسایی بافت فراهم می‌شود(شکل 11).
https://nanojih.ir/wp-content/uploads/2023/05/big_20201029_175902_0.jpg
شکل 11- بررسی التهاب بافتی بوسیله نانوذرات مغناطیسی به عنوان عوامل کنتراست.

3-2-9- آنژیوژنز

رگ زایی (آنژیوژنز)یک پروسه ضروری رشد رگ‌های خونی جدید برای توسعه، تکثیر و تعمیر بافت‌ها می‌باشد و البته از نشانه‌های آشکار رشد تومور نیز محسوب می‌شود. بنابراین بررسی شدت آنژیوژنز در تشخیص سرطان و بررسی مراحل بهبود مؤثر است. (شکل 12) [3].
https://nanojih.ir/wp-content/uploads/2023/05/big_20201029_175913_0.jpg
شکل 12- ساختار‌های CLIO متصل شده به E-Selectin به منظور بررسی آنژیوژنز

4-2-9- بیان ژن

بررسی میزان و یا چگونگی بیان ژن، یکی از شاخه‌های در حال گسترش در علوم زیست پزشکی می‌باشد. روش‌های مختلفی برای بررسی بیان ژن وجود دارد ولی محدودیت‌هایی دارند از جمله در تصویربرداری‌های نوری عمق نفوذ کمی دارند و در تصویر بردادری‌ها به کمک رادیوایزوتوپ‌ها رزولوشن فضایی کمی وجود دارد. به‌عنوان مثال بیان ژن گیرنده ترانسفرین در سلول‌های توموری را بررسی می‌کنند. بدین منظور بر سطح MION‌ها، ترانسفرین قرار می‌دهند، در صورت وجود گیرنده در محیط، این ذرات متصل می‌شوند (شکل 13).
https://nanojih.ir/wp-content/uploads/2023/05/big_20201029_175933_0.jpg
شکل 13- بررسی بیان ژن به کمک نانوذرات مغناطیسی در MRI

5-2-9- ردیابی سلولی

یکی از کاربرد‌های SPIO بررسی توزیع سلولی در شرایط درون تن است. در حال حاضر از SPIO‌ها برای ردیابی سلول‌های بنیادی بسیار استفاده می‌شود و به طور کلی امکان شناسایی سلول به صورت منفرد را فراهم می‌کند.

10 تشخیص الیگونکلئوتید

اولین کاربرد سیستم MRS در تشخیص نوکلئیک اسید در محلول بوده است. دو گروه از SPIO‌ها ی کانژوگه شده با الیگونوکلئوتید سنتز می‌شوند که بر اساس مکمل رشته هدف بودن طراحی می‌شوند. هیبرید شدن با رشته DNA یک تغییر قابل توجه در زمان آسایش T2 را ایجاد می‌کند و یکی از کاربرد‌های این روش در بررسی میزان بیان ژن تلومراز می‌باشد که مشخصه بافت‌های توموری است و می‌توان به دقت در حد تک رشته از ژن تلومراز دست یافت [3].

11- نتیجه‌گیری

MRI بر پایه بر هم‌کنش امواج رادیویی با سطح نمونه در حضور میدان مغناطیسی می‌باشد و با دریافت و تبدیل امواج منتشر شده از پروتون‌های بافتی تصاویر دقیقی از بافت می‌توان تهیه کرد. استفاده از نانوذرات موجب افزایش کنتراست تصاویر می‌شود. انتقال ذرات به بافت به صورت فعال و غیر فعال امکانپذیر است که با توجه به خصوصیات و روش‌های انتقال در هر بافت انجام می‌شود. انتقال فعال از غیر فعال کنتراست بیشتری را موجب می‌شود و در روش‌های ملکولی کارامدتر است و تشخیص سریعتر و دقیق‌تر بیماری را به ارمغان می‌آورد. تهیه نانوذرات در شرایط بدون آب و دمای بالا، کنترل بهتر بر اندازه ذره و کریستالیتی را به همراه دارد ولی حلالیت ذرات را کم می‌کند که برای رفع این نقیصه از پوشش بر سطح ذرات استفاده می‌‎کنند که البته انواع پوشش با کاربری‎‌های مختلف موجود است و منجر به تنوع در نانوذرات شده است. پوشش، فاکتور بسیار مهم و تأثیرگذار به ویژه در کاربرد‌های پزشکی است و موجب کاهش سمیت ذرات، تسریع و تسهیل مکانیسم‌های دفع ذره، افزایش امکان عملکردی کردن سطح ذرات و تسهیل اتصال آنتی‌بادی و افزایش پایداری فیزیکوشیمیایی ذرات در بدن می‌شود. انواع نانوذرات قابل استفاده شامل MION، CLIO، مگنتوفریتین، مگنتودندریمر و مگنتولیپوزوم هستند. این ذرات می‌توانند به صورت غیرفعال به بافت‎‌ها منتقل شوند و تصویربرداری از بافت‌های مختلف مثل کبد و طحال، گره‌های لنفاوی، سرطان و ماکروفاژ را امکان‌پذیر می‌‎کنند.

منابـــع و مراجــــع


۱ – http://fa. wikipedia. org/wiki/
۲ – SHI Y. Superparamagnetic Nanoparticle for magnetic Resonance Imaging(MRI)Diagnosis. School of Chemical Engineering. (2006)
۳ – – Varadan VK, Chen L, Xie J. NANOMEDICINEDESIGNAPPLICATIONS OFMAGNETIC NANOMATERIALS,NANOSENSORSNANOSYSTEMS. A John WileySons, Ltd, Publication. 2008
۴ – Zachary R. Stephen, F. M. K. ,Miqin Zhang. Magnetite nanoparticles for medical MR imaging. Department of Materials ScienceEngineering 14 (2011).
۵ – Labhasetwar V, Leslie-Pelecky D, Jain T. Multifunctional Magnetic Nanoparticles for ImagingDrug Delivery. The Science of innovation. ( 2007).
۶ – http://www. rxlist. com/feridex-iv-drug. htm
۷ – CA MirkinCM Niemeyer Nanobiotechnology I. Wiley-VCH, Weinheim, As i an J 2, 1363 (2007).
۸ – Thorek, D. L. , Chen, A. K. , Czupryna, J. & Tsourkas, A. Superparamagnetic iron oxide nanoparticle probes for molecular imaging. Annals of biomedical engineering 34, 23-38 (2006).
۹ – Goodwill, P. W. et al. X-Space MPI: Magnetic Nanoparticles for Safe MedicalImaging. Advanced Materials 24, 3870-3877, doi: 10.1002/adma. 201200221(2012).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا