نویسنده ارشد این مطالعه، تونی هو، دکترا، رئیس ریاست جمهوری Weatherhead در نوآوری بیوتکنولوژی در Tulane، با همکاران خود برای ساده سازی آزمایش جدید سل کار می کند تا بتوان آن را در جامعه انجام داد و با گوشی هوشمند خواند. ادامه مطلب