نوشته‌ها

به‌طورکلي فناوري نانو توانمندي توليد مواد، ابزار و سيستم‌هاي جديد در سطح اتمي و مولکولي با استفاده از خواص جديدي که در مقياس نانو ظاهر مي‌شود، است. طبق تعريف استاندارد ISIRI/TC229/12098 سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، نانو فناوري عبارت است از: «به‌کارگيري دانسته‌هاي علمي براي کنترل و استفاده از مواد نانومقياس به‌گونه‌اي که خواص و پديده‌هاي مرتبط با اندازه مشاهده شود». ادامه مطلب