نوشته‌ها

از اهداف مهم فناوری نانو به وجود آوردن ساختارهایی از مواد است که در آن‌ها آرایش مولکول‌ها از پیش طراحی‌شده باشد. روش‌های مرسوم تولید، مثل روش ذوب فلزات و سرد کردن آن‌ها در قالب، چنین امکانی را فراهم نمی‌کنند. به‌طورکلی روش‌های سنتز نانو مواد را می‌توان به دودسته بالا به پایین و پایین به بالا تقسیم‌بندی کرد. ادامه مطلب