نوشته‌ها

کروماتوگرافی مایع – طیف‌سنجی جرمی یک روش شیمی تجزیه‌ای برای شناسایی، تعیین مقدار و آنالیز جرمی مواد است. این روش امکان تعیین ساختار مولکول‌های ناشناخته را از طریق قطعه قطعه شدن می‌دهد. مشابه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، کروماتوگرافی مایع – طیف‌سنجی جرمی از کشش ذاتی ماده به فاز متحرک و فاز ساکن بهره می‌گیرد. در هنگام عبور نمونه با جریان حلال، نمونه از یک ستون تجزیه‌ای عبور کرده و در طول آن، ترکیبات مختلف از یکدیگر جدا می‌شوند. ترکیبات جداسازی شده سپس از یک آشکارساز جرمی عبور می‌کنند. سه نوع از متداول‌ترین روش‌های یونیزاسیون برای یونش نمونه‌ها عبارتند از یونیزاسیون الکترو اسپری (ESI)، یونیزاسیون شیمیایی در فشار اتمسفری و فوتو یونیزاسیون در فشار اتمسفری. در هر دو روش ESI و APCI یونیزاسیون در فشار اتمسفری انجام می‌شود. تفاوت میان دو روش تنها در چگونگی یونیزاسیون است. تجزیه‌گر جرمی قطعه دیگری است که برای جداسازی یون‌ها بر حسب نسبت جرم به بارشان (m/z) براساس ویژگی‌های رفتاری آنها در میدان الکتریکی و یا دیا مغناطیسی به کار می‌رود. از متداول‌ترین تجزیه‌گرهای جرمی می‌توان به چهار قطبی، تله یونی و زمان پرواز اشاره کرد که در طی دهه گذشته برای سازگاری با منابع یونش پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند.
ادامه مطلب

الكتروريسي فرآيندي جهت توليد انواع نانوالياف از محلولهاي مواد پليمري، سراميكي و يا محلول هاي كامپوزيتي متشكل از پليمر- نانوذرات و همچنين مذاب هاي مواد مذكور مي باشد. در اين روش از يك منبع تغذيه ولتاژ بالا جهت توليد بار الكتريكي در جريان محلول يا مذاب پليمري استفاده مي شود. به منظور توليد نانوالياف، يكي از الكترودهاي منبع تغذيه ولتاژ بالا به محلول پليمري و الكترود ديگر به زمين و يا به جمع كننده رسانا متصل مي گردد.

با عبور محلول از درون لوله موئينه، در اثر ميدان الكتريكي حاصل از منبع تغذيه ولتاژ بالا مابين نوك لوله موئينه و جمع كننده متصل به زمين، سيال باردار شده و از نوك لوله موئينه به سمت جم عكننده كشيده مي شود. در اثر حركت سيال، حلال تبخير شده و رشته هايي با قطر زير ميكرون بر روي جم عكننده توليد مي گردد. در اثر اندركنش نيروهاي الكتريكي، بار سطحي جريان سيال، نيروي ويسكوالاستيك و نيز كشش سطحي، حركت مارپيچي به سيال باردار القاء شده و بر اثر آن نانوالياف توليدي ب هصورت لايه ب ههم پيوسته يا بي بافت توليد مي گردند.

کارور دستگاه الکتروریسی از مشاغل حوزه فناوری نانو بوده  و شامل شایستگی های زیر است:

  • راه اندازی دستگاه
  • تهیه محلول ها
  • تولید نانوالیاف

از اهداف مهم فناوری نانو به وجود آوردن ساختارهایی از مواد است که در آن‌ها آرایش مولکول‌ها از پیش طراحی‌شده باشد. روش‌های مرسوم تولید، مثل روش ذوب فلزات و سرد کردن آن‌ها در قالب، چنین امکانی را فراهم نمی‌کنند. به‌طورکلی روش‌های سنتز نانو مواد را می‌توان به دودسته بالا به پایین و پایین به بالا تقسیم‌بندی کرد. ادامه مطلب