نوشته‌ها

نمایشگاه ایران نانو

سیزدهمین نمایشگاه فناوری نانو پس از برگزاری به صورت فیزیکی، در قالب نمایشگاه مجازی به کار خود ادامه خواهد داد.

ادامه مطلب