نوشته‌ها

مهندسان MIT با استفاده از نانوذرات تخصصی تعبیه شده در برگ گیاه، یک گیاه ساطع کننده نور ایجاد کرده اند که می تواند توسط یک LED شارژ شود. ادامه مطلب