نوشته‌ها

باتری نانو

باتری‌ های یون روی آبی (AZIBs) اخیراً به‌ عنوان دستگاه‌ های ذخیره‌ سازی انرژی نسل بعدی مورد توجه قرار گرفته‌اند. با این حال، کاربرد های عملی باتری‌ های یون روی آبی به دلیل اشکالات ذاتی آنها، مانند ایجاد غیرقابل کنترل دندریت‌های روی و واکنش‌های جانبی شدید، به‌طور قابل توجهی با مشکل مواجه می‌شوند. ادامه مطلب