نوشته‌ها

گروهی از محققان یک تکنیک نانو مکانیکی جدید برای تست های ایمنی سریع و یک مرحله ای را توسعه داده اند که می تواند پاسخ ایمنی ناشی از واریانت های مختلف COVID-19 در سرم را تعیین کند. روش آنها ابزار جدیدی را برای ردیابی ایمنی عفونت در طول زمان و تجزیه و تحلیل کاندیدهای جدید واکسن ارائه می دهد.

ادامه مطلب