نوشته‌ها

سیمان و بتن با کمک فناوری‌ نانو

دو شرکت فرست‌گرافن و فوسروک اینترنشنال با انعقاد قراردادی به دنبال ارائه سیمان و بتن به روشی سبزتر هستند.

ادامه مطلب