نوشته‌ها

استانداردهای مختلف فنی و حرفه ای چهارچوبی برای ارائه آموزش (حرفه) به صورت سراسری در تمام کشور و سازمان های مرتبط می باشد این استانداردها شامل دسته بندی های مختلف می باشد که هر کدام ویژگی های مختص به خود را دارند .

استانداردها بوسیله کارشناسان کشوری که در رشته مربوطه تخصص دارند تهیه و تنظیم می شود و به تائید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور و هم چنین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می رسد.

این استانداردها با توجه به رشد تکنولوژی و تغییراتی که به مرور زمان در رشته های مختلف بوجود می آیند تصحیح شده و تغییر می کنند.