نوشته‌ها

داروهای مبتنی بر نانوذرات دارای پتانسیل بالایی برای هدف قرار دادن سلول های سرطانی هستند. این به این دلیل است که نانوذرات حامل های کوچکی هستند که می توانند برای انتقال داروها به تومورها مهندسی شوند. طراحی آنها توانایی حرکت آنها در بدن را تغییر داده و سلول های سرطانی را به درستی مورد هدف قرار می دهد. به عنوان مثال، یک مهندس زیستی می تواند اندازه  بار یا ماده تشکیل دهنده نانوذره را تغییر دهد، نانوذرات را با مولکول هایی بپوشاند که تشخیص آنها توسط سلول های سرطانی را آسان می کند، یا آنها را با داروهای مختلف بارگذاری کند تا سلول های سرطانی را از بین ببرد. ادامه مطلب