نوشته‌ها

معرفی زیست فناوری

رشته بیوتکنولوژی یک‌رشته کاربردی و میان‌رشته‌ای مهندسی علوم است که قلمرو آن حداقل ۳۳ حوزه تخصصی علوم را دربرمی گیرد.  واژه زیست‌فناوری به انگلیسی Biotechnology (بیوتکنولوژی) برای نخستین بار در سال ۱۹۱۹ از سوی Karl Ereky به مفهوم کاربرد دانش‌های پزشکی و زیستی و اثر مقابل آن در فناوری‌های ساخت بشر به‌کاربرده شد. به‌طورکلی هرگونه کنش هوشمندانه بشر در آفرینش، بهبود و عرضه فراورده‌های گوناگون با استفاده از جانداران، به‌ویژه از طریق دست‌کاری آن‌ها در سطح مولکولی در حیطه این مهم‌ترین، پاک‌ترین و اقتصادی‌ترین فناوری سده حاضر، زیست‌فناوری، قرار می‌گیرد. ادامه مطلب