نوشته‌ها

میکروامولسیون‌ها یک ساختار سازمان‌یافته مناسب برای سنتز نانو ذرات تک‌پخش با گستره اندازه محدود هستند. نانو ذرات فلزی به‌راحتی با استفاده از فرآیندهای کاهش در این نانو رآکتورها سنتز می‌شوند. همچنین اکسیدها، کربنات‌ها، سولفیدها و … نیز با این روش تهیه‌شده‌اند. همچنین نانو ساختارهای پوسته-هسته، نانو ساختارهای چندلایه پیازی شکل و همچنین نانو پوشش‌های SiO2 می‌توانند با این روش تهیه شوند. همچنین گزارش‌های متعددی مبنی بر تهیه نانو ذرات غیر کروی و خصوصاً نانو ساختارهای یک‌بعدی نظیر نانوسیم‌ها و نانو میله‌ها با این روش گزارش‌شده است. استفاده از میکروامولسیون‌ها و خصوصاً مایسل معکوس یکی از راه‌های سنتز کنترل‌شده نانو ذرات است. ادامه مطلب