نوشته‌ها

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- مفاهیم اولیه
3- اجزاي کامپوزيت
4- نانوکامپوزيت
5- برتری نانوکامپوزيت‌ها نسبت به کامپوزیت‌ها
1-5- بهبود خواص مکانيکي
2-5- بهبود خواص فيزيکي
3-5- بهبود خواص زیستی

ادامه مطلب

متداول‌ترین روش برای دسته‌بندی کامپوزیت‌ها، تقسیم‌بندی آن‌ها براساس جنس زمینه است، به طوری‌که مواد کامپوزیتی در سه گروه عمده کامپوزیت‌های زمینه فلزی، زمینه پلیمری و زمینه سرامیکی قرار می‌گیرند. با این حال، می‌توان نانوکامپوزیت‌ها را بر مبنای شکل ذرات فاز تقویت‌کننده به سه گروه نانوکامپوزیت‌های نانوذره‌ای، نانوالیافی و نانوصفحه‌ای تقسیم‌بندی کرد. در مقاله حاضر، علاوه بر معرفی انواع کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌ها، به منظور آشنایی و درک بهتر خوانندگان از مفاهیم بنیادین این مواد، به ارائه نمونه‌های متعدد صنعتی و تجاری‌شده از نانوکامپوزیت‌های مهندسی از جمله نانوکامپوزیت‌های الماس-نانولوله، الیاف نانویی، نانوکامپوزیت‌های دیرسوز و نانوکامپوزیت‌های خاک رس-پلیمر پرداخته شده است.
ادامه مطلب

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- تبدیل توده به نانو
3- وابستگی خواص به ابعاد
1-3- اثرات ناشی از کسر اتم‌های سطحی
4- اثرات محدودیت کوانتومی در موادی با حالات الکترونی جابه‌جا شده

1-4- چگالی حالات

ادامه مطلب

شرکت نئو باتری متریالز در بیانیه‌ اخیر خود به چهار دستاورد این شرکت در حوزه باتری اشاره کرده است که یکی از آن‌ها توسعه آندهای سیلیکونی حاوی نانولوله‌کربنی است.

ادامه مطلب