نوشته‌ها

این پیوند قلب برای نخستین بار در جهان با کمک فناوری کریسپر انجام گرفت.

جراحان دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند آمریکا با موفقیت قلب یک خوک را با اصلاح ژنتیک به بدن یک مرد ۵۷ ساله پیوند دادند. این عمل اولین مورد موفقیت‌آمیز در جهان است و می‌تواند راه را برای برطرف کردن کمبود اعضای اهدایی بدن هموار کند.

هنوز با قاطعیت نمی‌توان در مورد روند بهبود بیمار اظهار نظر کرد، اما این عمل جراحی گام مهمی در پیوند اعضا قلمداد می‌شود و این جراحی نتیجه سال‌ها پژوهش از جمله در مورد پیوند قلب خوک به میمون است و ضریب بقا طولانی‌تر از ۹ ماه است. ادامه مطلب