نوشته‌ها

تقریباً همه واکسن هایی که در حال حاضر علیه COVID-19 استفاده می شوند، شامل نانوذرات غیر ویروسی یا ویروسی هستند. در اینجا ما سعی می کنیم دلایل موفقیت چنین فناوری های پیشرفته تولید واکسن در مقیاس نانو را در مقایسه با واکسن های معمولی تایید شده از نظر بالینی بررسی و درس هایی که از این پیشرفت های دگرگون کننده در پذیرش فناوری نانو برای پزشکی می توان آموخت، را بیان کنیم. ادامه مطلب