نوشته‌ها

واضح‌ترین تصاویری که تاکنون از باکتری‌های زنده توسط محققان UCL ثبت شده است، معماری پیچیده لایه محافظی را که بسیاری از باکتری‌ها را احاطه کرده و کشتن آن‌ها توسط آنتی‌بیوتیک‌ها را سخت‌تر می‌کند، آشکار می‌کند. با کمال تعجب، این تصاویر پچ های زیادی را در سطح باکتری نشان می دهد که به نظر می رسد حاوی پروتئین نیستند. این تکه‌ها حاوی گلیکولیپید هستند که معمولاً در سطح باکتری‌های گرم منفی یافت می‌شوند. ادامه مطلب

کاربری آزمايشگاه میکروب شناسي يکي از شايستگي های حوزه زيست فناوری مي باشد که شامل توانمندی های زیر است:

  • ساخت انواع محیط های کشت و شناخت محیط کشت میکروبي
  • انجام استريلیزاسیون در آزمايشگاه
  • کشت نمونه ها
  • بررسي و تشخیصي ماکروسکوپي کلني ها
  • کنترل کیفي و کالیبراسیون لوپ میکروب شناسي به روش رنگ سنجي
  • تهیه لام مستقیم از نمونه، تهیه لام مستقیم از کلني های باکتری و رنگ آمیزی گرم
  • کار با جدول ها و چارت تشخیص باکتری های گرم مثبت و گرم منفي
  • انجام آزمون حساسیت میکروبي به روش استاندارد
  • مستند سازی و کنترل کیفي در بخش میکروب شناسي

و با مشاغلي همچون کاربران آزمايشگاه میکروب شناسي در ارتباط است.

 

[sdm_download id=”770″ fancy=”0″]