نوشته‌ها

 

دوره آموزشی آنالیز داده های میکرواری با R
– این کارگاه بصورت آنلاین برگزار می‌شود.
– به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.
– شرکت در بخش مجازی نیاز به نصب هیچ نرم‌افزاری ندارد و از طریق بستر اسکای روم برگزار خواهد شد.
– لینک و اطلاعات ورود به پلتفرم برای ثبت‌نام کنندگان ارسال خواهد شد.
سرفصل های دوره:

– آشنایی با دیتابیس GEO و آنالیز آنلاین با GEO2R

– آموزش فرمان ها و مفاهیم اولیهR

– آنالیز داده های affymetrix

– آنالیز داده های Agilent دوکاناله و تک کاناله

– آنالیز Series matrix file

– آنالیز داده های ایلومینا و انواع bead chip

– ترسیم نمودار با نرم افزار ggplot2

– کار با پکیج های limma,affy,affycoretool

genefilter, affyPLM, Geoquery, annotate, ggplot

– کنترل کیفی داده ها در R

– متاآنالیز داده ها با R

بیوانفورماتیک دانش استفاده از علوم رایانه و آمار و احتمالات در شاخه زیست‌شناسی مولکولی است. در چند دهه اخیر، پیشرفت در زیست‌شناسی مولکولی و تجهیزات مورد نیاز تحقیق در این زمینه باعث افزایش سریع تعیین توالی ژنوم بسیاری از گونه‌های موجودات شد، تا جایی که پروژه‌های تعیین توالی ژنوم‌ها از پروژه‌های بسیار رایج به حسب می‌آیند. امروزه توالی ژنوم بسیاری از موجودات ساده مانند باکتری‌ها تا موجودات بسیار پیشرفته چون یوکاریوت‌های پیچیده شناسایی شده‌است. پروژه شناسایی ژنوم انسان در سال ۱۹۹۰ آغاز شد و در سال ۲۰۰۳ پایان یافت و اکنون اطلاعات کامل مربوط به توالی هر ۲۳ کروموزوم انسان موجود است. ادامه مطلب