نوشته‌ها

كاربر پايگاه هاي علوم زيستي شغلي از حوزه بيوتكنولوژي مي باشد كه شخص مي تواند با استفاده از مجموعه اي از نرم افزارها و برنامه هاي بيوانفورماتيك بخصوص در زمينه ژنوميكس و پروتئوميكس به اطلاعات حاصل از آزمايش هاي پژوهشي و تحقيقاتي دسترسي پيدا كند و در صورت لزوم و نياز اطلاعات مربوطه را مورد آناليز و بررسي قرار دهد و با مشاغل حوزه بيوتكنولوژي و زيست شناسي و كشاورزي ، داروسازي و پزشكي مرتبط است.

استاندارد كاربر پايگاه هاي علوم زيستي شغلي از حوزه زيست فناوري است كه داراي شايستگي هاي زیر است:

 • تجزيه و تحليل توالي نوكلئوتيدي و پروتئين با استفاده از پايگاه داده NCBI
 • تفسير و فهم استفاده از برنامه كاربردي مبتني بر وب SGD
 • استفاده از برنامه كاربردي مبتني بر وب WASP
 • استفاده از برنامه كاربردي مبتني بر وب آناليز ميكروRNAها (phenomiR, MiRwalk, DAVID, miRbase, miRnasnp)
 • استفاده از نرم افزار primer premier, Oligo

طراحی پرایمر و اصول PCR  یک شايستگي از حوزه بیوتکنولوژی است كه شخص داراي اين صلاحيت بتواند توانايي استخراج DNA را داشته باشد و از عهده استفاده و به كارگيري نرم افزارهاي مربوطه برآيد و بر روند برنامه دهي تكنيك PCR و پليمريزاسيون نظارت داشته باشد.
استاندارد آموزشی طراحی پرایمر و PCR شایستگی های زیر را در بر می گیرد:

 • استخراج DNA
 • استفاده از نرم افزارGene Runner
 • جداسازی ژن مورد نظر و توالي هاي آغازي و پاياني آن
 • جستجو در اينترنت و دريافت توالي هاي ژنومي
 • استفاده از سايت NCBI به منظور مقايسه (Blast) پرايمرها
 • تهيه و بهينه سازي مخلوط واكنش پليمريزاسيون
 •  برنامه دهي تكنيك  PCR و روند پليمريزاسيون

بیوانفورماتیک دانش استفاده از علوم رایانه و آمار و احتمالات در شاخه زیست‌شناسی مولکولی است. در چند دهه اخیر، پیشرفت در زیست‌شناسی مولکولی و تجهیزات مورد نیاز تحقیق در این زمینه باعث افزایش سریع تعیین توالی ژنوم بسیاری از گونه‌های موجودات شد، تا جایی که پروژه‌های تعیین توالی ژنوم‌ها از پروژه‌های بسیار رایج به حسب می‌آیند. امروزه توالی ژنوم بسیاری از موجودات ساده مانند باکتری‌ها تا موجودات بسیار پیشرفته چون یوکاریوت‌های پیچیده شناسایی شده‌است. پروژه شناسایی ژنوم انسان در سال ۱۹۹۰ آغاز شد و در سال ۲۰۰۳ پایان یافت و اکنون اطلاعات کامل مربوط به توالی هر ۲۳ کروموزوم انسان موجود است. ادامه مطلب