از اهداف مهم فناوری نانو به وجود آوردن ساختارهایی از مواد است که در آن‌ها آرایش مولکول‌ها از پیش طراحی‌شده باشد. روش‌های مرسوم تولید، مثل روش ذوب فلزات و سرد کردن آن‌ها در قالب، چنین امکانی را فراهم نمی‌کنند. به‌طورکلی روش‌های سنتز نانو مواد را می‌توان به دودسته بالا به پایین و پایین به بالا تقسیم‌بندی کرد. ادامه مطلب

مطالعه ی ساختار مواد ازطريق بررسی برهم کنش تابش الکترومغناطيسی با ماده . در این گونه برهم کنش ها تابش الکترومغناطیسی را می توان به عنوان مجموعه ای از بسته های انرژی مجزا به نام فوتون (Photon) در نظر گرفت. همچنین تابش الکترومغناطیسی علاوه بر خاصیت ذره ای دارای خاصیت موجی نیز هست. بر اساس تئوری موجی، تابش الکترومغناطیسی از دو مؤلفه میدان‌ الکتریکی و میدان مغناطیسی ساخته شده‌است. ادامه مطلب

مبحث نانو الیاف یا Nanofibers معرف بخش وسیعی از فناوری نانو است که با الیاف نانومتری و زیرمیکرومتری ارتباط دارد. علی‌رغم وجود تعاریف متعدد از نانو الیاف، در مجموع نانو الیاف نانوموادی یک بعدی تعریف می‌شوند که قطر کمتر از 1 میکرومتر (1000 نانومتر) و نسبت ابعاد (نسبت طول به قطر) بزرگتر از 100 دارند. ادامه مطلب